คุณจันทร์ทิพย์  ป่าตาล

L_005 “ใช้แล้วประทับใจมากค่ะ แผลเป็นและรอยดำๆจากสิวค่อยๆจางลงอย่างเห็นได้ชัด Like เลย”