22/1 หมู่ 7 (ซอยมัณฑนา)
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
โทร. 081-239-8237

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *