59/11 หมู่ 7 ตำบลบางโฉลง
อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
โทร. 081-499-4825, 081-239-9692

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *