101/12 หมู่ 6 ถนนบางนาตราด กม.40
ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทร. 091-185-7359

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *