6/8-9 ถนนอัมพวา
ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 039-313-116

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *