ตึกพระเทพรัตน์ ชั้น 2 โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 2 ถ.พระราม 6
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02-200-4104

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *